Navigácia

Obsah

Späť

Okresný úrad Nitra - Odbor ŽP - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Vyvesené: 5. 5. 2023

Dátum zvesenia: 27. 5. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť