Navigácia

Obsah

VZN o miestnom poplatku za KO a DSO 2/2019 Stiahnuté: 35x | 12.12.2019

VZN o miestnych daniach č. 1/2019 Stiahnuté: 50x | 11.05.2020

tabulka DSO Stiahnuté: 91x | 08.03.2019

VZN o podmienkach držania psov v obci Stiahnuté: 84x | 08.03.2019

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 94x | 08.03.2019

VZN o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 81x | 08.03.2019

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 79x | 08.03.2019

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a … Stiahnuté: 89x | 08.03.2019

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby… Stiahnuté: 104x | 08.03.2019

VZN č. 1 – 2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 171x | 08.03.2019

VZN dodatok k VZN č. 1 – 2007 hrobové miesto Stiahnuté: 89x | 08.03.2019

Stránka

  • 1