Navigácia

Obsah

VZN o miestnom poplatku za KO a DSO 2/2019 Stiahnuté: 22x | 12.12.2019

VZN o miestnych daniach č. 1/2019 Stiahnuté: 30x | 12.12.2019

tabulka DSO Stiahnuté: 76x | 08.03.2019

VZN o podmienkach držania psov v obci Stiahnuté: 68x | 08.03.2019

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 77x | 08.03.2019

VZN o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 66x | 08.03.2019

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 66x | 08.03.2019

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a … Stiahnuté: 75x | 08.03.2019

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby… Stiahnuté: 90x | 08.03.2019

VZN č. 1 – 2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 128x | 08.03.2019

VZN dodatok k VZN č. 1 – 2007 hrobové miesto Stiahnuté: 74x | 08.03.2019

Stránka

  • 1