Navigácia

Obsah

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Lula Stiahnuté: 57x | 01.07.2020

VZN o miestnom poplatku za KO a DSO 2/2019 Stiahnuté: 86x | 12.12.2019

VZN o miestnych daniach č. 1/2019 Stiahnuté: 108x | 11.05.2020

tabulka DSO Stiahnuté: 144x | 08.03.2019

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 157x | 08.03.2019

VZN o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 127x | 08.03.2019

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 135x | 08.03.2019

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a … Stiahnuté: 146x | 08.03.2019

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby… Stiahnuté: 187x | 08.03.2019

VZN č. 1 – 2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 264x | 08.03.2019

VZN dodatok k VZN č. 1 – 2007 hrobové miesto Stiahnuté: 142x | 08.03.2019

Stránka

  • 1