Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo Obce LULA

Poslanci:

  • Vladimír Bako       
  • Martin Palkovič
  • Roman Pinke
  • Ingrid Pivarčiová
  • Jozefína Poláková

Komisie obecného zastupiteľstva v Lule

Komisia  na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

  • predseda – Vladimír Bako
  • členovia – Ingrid Pivarčiová, Jozefína Poláková

Komisia kultúrno - športová

  • predseda - Ingrid Pivarčiová
  • členovia -   Vladimír Bako,  Roman Pinke