Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo Obce LULA

Poslanci:

  • Martin Palkovič
  • Jozefína Poláková
  • Mária Polovková
  • Roman Pinke
  • Marcel Sádovský

Komisie obecného zastupiteľstva v Lule

Komisia  na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

  • predseda – Roman Pinke
  • členovia – Martin Palkovič, Marcel Sádovský