Navigácia

Obsah

WIFI pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AHP2

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Lula, Lula 55, 935 35 Lula

Miesto realizácie: Obec Lula

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

  1. Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.17831, 18.36134)
  2. Bod 2 Zberný dvor-Externý AP (48.17697, 18.36267)
  3. Bod 3 El. stĺp 1-Externý AP (48.17736, 18.3598)
  4. Bod 4 El. stĺp 2-Externý AP (48.17766, 18.35813)
  5. Bod 5 El. stĺp 3-Externý AP (48.17788, 18.35681)
  6. Bod 6 El. stĺp 4-Externý AP (48.17825, 18.3586)
  7. Bod 7 El. stĺp 5-Externý AP (48.17968, 18.35698)
  8. Bod 8 El. stĺp 6-Externý AP (48.17902, 18.36228)
  9. Bod 9 El. stĺp 7-Externý AP (48.17665, 18.35728)
  10. Bod 10 El. stĺp 8-Externý AP (48.17693, 18.36132)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: K ukončeniu projektu došlo   08.06. 2023.

Tento dátum je aj dátumom finančného ukončenia projektu.

  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk