Navigácia

Obsah

Obec Lula

vlajkaObec Lula leží v severnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline miestneho potoka. Písomne sa obec uvádza v roku 1226 (Lyvla). Patrila tunajším zemanom, v roku 1327 tunajšiemu kostolu, v roku 1386 časť pastvu Jelenec, ktoré malo mýto. V roku 1618 si obec podrobili Turci, v roku 1663 ju spustošili. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Malá Lula vznikla zo zemianskych majetkov obce Lula. Spomína sa v roku 1536 (Felsew Lywle). Patrila trnavskému semináru.

Renesančná kaplnka Panny Márie na cintoríne bola prestavaná v 18. a 19. storočí. Klasická kúria pochádza zo začiatku 19- storočia. Neoklasická kúria bola postavená na konci 19. storočia.

História

LulaZa obcou na kopci sa nachádzajú pozostatky z údajne druhého najväčšieho kostola na slovenskom území. Zachovala sa stena oltára orientovaná na východ. V okolí kostola by sa mal údajne nachádzať unikátny cintorín, kde ako náhrobné “kamene”   slúžia spílené pne stromov.

Informácie o obci

Obec sa nachádza v 3. ochrannom pásme v okruhu 15 km od jadrovej elektrárne Mochovce. V procese socializácie sa zlikvidovali hraničné kamene vymedzujúce kataster obce, preto je potrebné lomové body hraníc katastra nanovo vyznačiť. Väčšina pozemkov nachádzajúca sa v katastrálnom území obce je v užívaní súkromnej osoby a na časti pozemkov hospodári PD Beša a Levsem Levice. Len malá časť ornej pôdy sa nachádza u samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí podnikajú v oblasti poľnohospodárstva. Hoci v hospodárskom využívaní krajiny dominuje intenzívne obrábanie pôdy (poľnohospodárske využitie), širšie územie regionálneho významu má bohatý potenciál pre rozvoj vidieckeho turizmu.

Stredom obce preteká Luliansky potok, ktorý vyúsťuje cez katastrálne územie obce do obce Trávnica, kde je vybudovaná vodná priehrada na chov rýb. Luliansky potok je využívaný v poľnohospodárstve pre poľnohospodárske účely.

Aktuality

03.01.2022 11:25

Zberný dvor - otváracie hodiny 1

Zberný dvor - otváracie hodiny

Zberný dvor - otváracie hodiny na I. polrok 2022

Detail

20.12.2021 13:14

Harmonogram separovaného  zberu odpadov na I. polrok 2022 1

Harmonogram separovaného zberu odpadov na I. polrok 2022

Harmonogram separovaného zberu odpadov na I. polrok 2022

Detail

10.12.2021 15:18

Oznámenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja 1

Oznámenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Oznámenie o prerokovaní Konceptu územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu

Detail

11.11.2021 10:21

MUDr. Borsíková Ingrid oznamuje 1

MUDr. Borsíková Ingrid oznamuje

Oznam pre pacientov

Detail

08.11.2021 11:30

Výzva ZSE na orez a výrub stromov 1

Výzva ZSE na orez a výrub stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Detail