Navigácia

Obsah

Obec Lula

vlajkaObec Lula leží v severnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline miestneho potoka. Písomne sa obec uvádza v roku 1226 (Lyvla). Patrila tunajším zemanom, v roku 1327 tunajšiemu kostolu, v roku 1386 časť pastvu Jelenec, ktoré malo mýto. V roku 1618 si obec podrobili Turci, v roku 1663 ju spustošili. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Malá Lula vznikla zo zemianskych majetkov obce Lula. Spomína sa v roku 1536 (Felsew Lywle). Patrila trnavskému semináru.

Renesančná kaplnka Panny Márie na cintoríne bola prestavaná v 18. a 19. storočí. Klasická kúria pochádza zo začiatku 19- storočia. Neoklasická kúria bola postavená na konci 19. storočia.

História

LulaZa obcou na kopci sa nachádzajú pozostatky z údajne druhého najväčšieho kostola na slovenskom území. Zachovala sa stena oltára orientovaná na východ. V okolí kostola by sa mal údajne nachádzať unikátny cintorín, kde ako náhrobné “kamene”   slúžia spílené pne stromov.

Informácie o obci

Obec sa nachádza v 3. ochrannom pásme v okruhu 15 km od jadrovej elektrárne Mochovce. V procese socializácie sa zlikvidovali hraničné kamene vymedzujúce kataster obce, preto je potrebné lomové body hraníc katastra nanovo vyznačiť. Väčšina pozemkov nachádzajúca sa v katastrálnom území obce je v užívaní súkromnej osoby a na časti pozemkov hospodári PD Beša a Levsem Levice. Len malá časť ornej pôdy sa nachádza u samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí podnikajú v oblasti poľnohospodárstva. Hoci v hospodárskom využívaní krajiny dominuje intenzívne obrábanie pôdy (poľnohospodárske využitie), širšie územie regionálneho významu má bohatý potenciál pre rozvoj vidieckeho turizmu.

Stredom obce preteká Luliansky potok, ktorý vyúsťuje cez katastrálne územie obce do obce Trávnica, kde je vybudovaná vodná priehrada na chov rýb. Luliansky potok je využívaný v poľnohospodárstve pre poľnohospodárske účely.

Aktuality

14.11.2023 7:52

Katarínska zábava 1

Katarínska zábava

Ochutnávka zabíjačkových špecialít a Katarínska zábava

Detail

04.10.2023 14:26

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach

Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím

Detail

02.10.2023 9:57

Voľby do NR SR 30.9.2023 1

Voľby do NR SR 30.9.2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Lule

Detail

03.08.2023 10:03

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri

Detail

19.06.2023 7:51

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 30.9.2023 1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 30.9.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 30.9.2023 - Informácie pre voličov

Detail