Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice

Vyvesené: 30. 12. 2020

Dátum zvesenia: 15. 1. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť