Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zámere obce Lula previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce Lula predajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Vyvesené: 12. 2. 2021

Dátum zvesenia: 28. 2. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť