Navigácia

Obsah

Aktuality

06.12.2019

ZMENA VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Oznam pre verejnosť

Detail

08.11.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Detail

22.10.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 - informácie pre voličov

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia podľa § 60 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov usmerňujeme voličov nasledovne:

Detail

09.10.2019

Rekonštrukcia Domu smútku  úprava jeho okolia 1

Rekonštrukcia Domu smútku a úprava jeho okolia

Nenávratný finančný príspevok

Detail

Kalendár akcií