Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.07.2024

134/2024

Telefón

39,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Lula

19.07.2024

133/2024

Telefón

12,50 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Lula

19.07.2024

132/2024

Telefón

4,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Lula

19.07.2024

131/2024

Vodné

7,62 EUR

ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrál4, 94960 Nitra

Obec Lula

19.07.2024

130/2024

Vývoz odpadovej vody

70,00 EUR

Belanovci s.r.o.

Obec Lula

19.07.2024

129/2024

Elektrická energia

97,93 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

Obec Lula

19.07.2024

128/2024

Vonkajšia vitrína

461,02 EUR

KOVTEC s.r.o.

Obec Lula

19.07.2024

127/2024

Plyn

231,09 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

Obec Lula

19.07.2024

126/2024

Vývoz bioodpadu

48,00 EUR

CMT Group s.r.o., Panenská 13, 81103 Bratislava

Obec Lula

19.07.2024

125/2024

Prepojenie CRZ a CUET

32,40 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Lula

19.07.2024

124/2024

Vývoz odpadu

277,76 EUR

Waste transport, a.s.

Obec Lula

19.07.2024

123/2024

Oprava miestneho rozhlasu

59,04 EUR

ELMIK Vráble s.r.o.

Obec Lula

19.07.2024

122/2024

Mulčovanie

120,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Beša

Obec Lula

19.07.2024

121/2024

Telefón

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Lula

19.07.2024

120/2024

Za služby BOZP a OOP

30,00 EUR

Ronald Loskot, Ludanská cesta 6420/64A, 93405 Levice

Obec Lula

19.07.2024

119/2024

Elektrická energia

200,91 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

Obec Lula

19.07.2024

118/2024

Elektrická energia

50,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

Obec Lula

19.07.2024

117/2024

Výkon zodpovednej osoby

40,80 EUR

osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 04001 Košice

Obec Lula

19.07.2024

116/2024

Minikuchyňa

119,89 EUR

OBI Slovakia s.r.o.

Obec Lula

16.07.2024

115/2024

Elektrická energia

5,29 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

Obec Lula

16.07.2024

114/2024

Telefón

12,50 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Lula

16.07.2024

113/2024

Telefón

2,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Lula

16.07.2024

112/2024

Telefón

34,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Lula

16.07.2024

111/2024

Elektrická energia

133,61 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

Obec Lula

16.07.2024

110/2024

Prepojenie CRZ a CUET

32,40 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Lula

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: