Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 618,72 EUR

OREM ELEKTRO s.r.o.

Obec Lula

23.04.2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

Dodatok č. 1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Lula

26.02.2020

Autorská zmluva

Autorská zmluva

1 000,00 EUR

RNDr. Peter Koleda, PhD.

Obec Lula

13.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

650,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o. Bratislava

Obec Lula

20.12.2019

Dodatok č. 1 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

12/006/19

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Lula

19.12.2019

Zmluva o zriadení záložného práva

1334/19

73 445,80 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lula

18.12.2019

Dodatok č. 11

Dodatok č. 11

30,00 EUR

Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Lula

12.12.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409417113

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lula

10.12.2019

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

200,00 EUR Dvesto

Katarína Blahová

Obec Lula

02.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

39/NR/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra

Obec Lula

19.11.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201914271

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Lula

11.11.2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

5/1000136250

Neuvedené

ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrál4, 94960 Nitra

Obec Lula

05.11.2019

Dohoda

Dohoda č. 19/15/010/111

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Lula

05.11.2019

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva - nákupné poukážky

550,00 EUR

COOP Jednota Levice, SD, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice

Obec Lula

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Audit 2019

900,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič

Obec Lula

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Audit 2018

750,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič

Obec Lula

23.10.2019

Zmluva o dielo

4/2019/ZOD

30 599,62 EUR

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

21.10.2019

Poistná zmluva

Dodatok č. 2

14,76 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Lula

18.10.2019

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

20191004/7112

Neuvedené

INTA, s.r.o.

Obec Lula

09.10.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

Neuvedené

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

09.10.2019

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

Daniela Rusková

Obec Lula

02.10.2019

Dodatok Ponuka Firma Komfort Plyn Plus

9408366230

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

Obec Lula

22.08.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

12/006/19

133 698,00 EUR Jedenstotridsaťtritisícšesťstodeväťdesiatosem eur

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Lula

20.08.2019

Zmluva o dielo

3/2019/ZOD

14 830,93 EUR Štrnásťtisícosemstotridsaťeut deväťdesiattricentov

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

02.08.2019

Zmluva o odpadoch

2782/BA/2019

Neuvedené

ARGUSS, s.r.o.

Obec Lula

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: