Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.11.2019

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva - nákupné poukážky

550,00 EUR

COOP Jednota Levice, SD, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice

Obec Lula

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Audit 2019

900,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič

Obec Lula

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Audit 2018

750,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič

Obec Lula

23.10.2019

Zmluva o dielo

4/2019/ZOD

30 599,62 EUR

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

21.10.2019

Poistná zmluva

Dodatok č. 2

14,76 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Lula

18.10.2019

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

20191004/7112

Neuvedené

INTA, s.r.o.

Obec Lula

09.10.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

Neuvedené

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

09.10.2019

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

Daniela Rusková

Obec Lula

02.10.2019

Dodatok Ponuka Firma Komfort Plyn Plus

9408366230

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1

Obec Lula

22.08.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

12/006/19

133 698,00 EUR Jedenstotridsaťtritisícšesťstodeväťdesiatosem eur

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Lula

20.08.2019

Zmluva o dielo

3/2019/ZOD

14 830,93 EUR Štrnásťtisícosemstotridsaťeut deväťdesiattricentov

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

02.08.2019

Zmluva o odpadoch

2782/BA/2019

Neuvedené

ARGUSS, s.r.o.

Obec Lula

01.08.2019

Kúpna zmluva

2/2019 KZ

104,60 EUR Jedenstoštyrieur šesťdesiatcentov

Vladimír Biric, rod. Biric a Eva Biricová, rod. Danková

Obec Lula

22.07.2019

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2019 KZ

13 900,00 EUR Trinásťtisícdeväťsto

Pivarči Ľuboš

Obec Lula

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

210/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Lula

11.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

188/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Lula

24.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 074NR220157

Dodatok č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lula

13.05.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Lula

09.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 074NR220032

Dodatok č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lula

07.05.2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

73 240,82 EUR sedemdesiatritisícdvestoštyridsať err osemdesiatdva centov

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

074NR220157

133 698,00 EUR jednostotridsaťtritisícšesťstodeväťdesiatosem

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lula

29.04.2019

Zmluva o Municipálnom úvere

12/002/19

73 445,80 EUR sedemdesiattritisícštyristoštyridsaťpäťeur osemdesiatcentov

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Lula

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: