Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Lula

Vyvesené: 15. 6. 2020

Dátum zvesenia: 1. 7. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť